EVENT & SEMINAR

 “Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” 

-Bill Gates

 

looking for the fantastic idea, look in to Phumjai TEAM.

รับจัดงานสัมนา งานอิเวนท์ วอล์คแรลลี่ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ทีมบิวดิ้ง ทุกองค์กรณ์เอกชน ภาครัฐฯ 

ในงบประมาณที่คุณพอใจ ด้วยทีมงานคุณภาพ

ติดต่อ 082 779 1669